Kastamka Boorama Oo Ka Guuray Xarun Dhawaan Loo Dhisay Oo Ay Lacag Badani Ku Baxday Una Guuray Xarun Qadiim Ah Oo Ku Taala Xadka

Kastamka Boorama Oo Ka Guuray Xarun Dhawaan Loo Dhisay Oo Ay Lacag Badani Ku Baxday Una Guuray Xarun Qadiim Ah Oo Ku Taala Xadka